3D-Bioplotter skapar reservdelar till kroppen.

bioplotter

EnvisionTecs 3D-Bioplotter är skapad för att snabbt kunna ta fram prototyper från en mängd olika material när man vill bygga vävnader. Genom att bygga modeller i CAD från CT eller MRI scanningar så kan fysiska strukturer med kontrollerad porositet byggas som senare vävnad kan växa fast i.  Läs mer här.

Bioplottern Kan bygga med flera olika material i samma printjobb. Den byter själv behållare helt automatiskt. Principen för utskrift är enkel. En injektionsspruta påverkas av tryck i luft eller mekaniskt och spritsar ut en tunn sträng material samtidigt som skrivaren styr nålen med mycket hög precision. Inom ett lager läggs alla linjer parallellt. I nästa lager läggs strängarna i annan riktning så att ett rutnät med matematisk precision skapar en struktur med en väl definerad porositet.

Bioplottern finns i två versioner:

3D-Bioplotter® Manufacturer Series – Fullt utbygd. Fler material och möjligheter. 

3D-Bioplotter® Developer Series – Begränsad, för basbehov av vävnadsbyggande.

 

Håll dig uppdaterad!