additiv

Välkommen till Additiv Teknik 2014 under Entreprenörsveckan Båstad!

Tidningen Verkstäderna arrangerar, tisdagen den 24 juni, tillsammans med SVEAT en dag om Additiv tillverkning i Båstad med en efterföljande debatt med bl a politiker/myndigheter.

raps kommer att medverka under dagen och visa prover på detaljer som är skapade i 3D-skrivare.

Vi kommer att hålla till i Hotell Skansen, Gallerian och det kommer finnas en separat utställning i anslutning till seminarierna i samma lokal. Deltagandet för besökare är kostnadsfritt.

 

Additiv teknik är ett spännande område för verktygslös produktion och har stora möjligheter att få en betydande roll hos framtidens industrier.

Under senare tid har det varit stor uppmärksamhet i media runt additiv tillverkning och 3D-printrar – och frågorna är många:

• Hur utnyttjas friformsteknikerna på bästa sätt?
• Kan additiv teknik sänka kostnaderna för produktion av korta serier och/eller avancerade produkter?
• Var står Sverige idag?
• Hur ser utvecklingen ut inom olika områden?
• Vad sker inom forskningen?

Nu har du möjlighet att få svar på dessa frågor och lära mer om additiv tillverkning och 3D-skrivare!

Seminariet är helt kostnadsfritt! Anmäl dig på www.additivteknik.se

VÄLKOMMEN! 

Håll dig uppdaterad!