Budgettider

Nu är det viktigt att se över investerings- och personalbehovet för 2012. r.a.p.s erbjuder tjänster och produkter till utvecklingsintensiva företag på den sydsvenska marknaden. Vi verkar både nationellt och lokalt och kan tack vare ett stort nätverk lösa många av de utmaningar företag står inför. Vårt genuina engagemang i att hjälpa industrin med lösningar och tjänster för effektiv produktutveckling genomsyrar allt vi arbetar med. Läs mer…