CAD modellering av motor

Swerea, ett svenskt forskningsinstitut, har ett pågående projekt som skall redovisas för regeringen. Projektet syftar till att visa hur additiv teknik förändrar sättet vi tillverkar produkter på.

En gammal motor från 1931 som frusit sönder skall restaureras med modern teknik.  Motorblocket har skannats med hög upplösning.

raps har fått uppdraget att skapa en CAD-fil som lämpar sig för 3D-printing i SWEREAs sandprinter.

Efter att sandformarna är skapade kan motorblocket gjutas för att därefter maskinbearbetas så att viktiga ytor får sina rätta toleranser.

 

Utgångsläge. Den söndriga motorn. Notera att man redan varit igång med att laga den tidigare genom att svetsa dit material kring cylindrarna i mitten.

Här är en bild på hur motorblocket ser ut under vägen fram till färdig fil. (Work in progress).

Den skannade filen är allt underlag som finns att arbeta med. Inga ritningar finns kvar hos Mercedes. Eftersom en skanning har en viss högsta upplösning kommer det alltid att smyga sig in felaktigheter.

För att klara av ett sådan komplext CADuppdrag så får man använda olika programvaror. Fusion360, SpaceClaim och Meshmixer har använts som understödjande program för att studera eller hämta geometrier in i CATIA V5, där det egentliga arbetet skett.

Hämtning av intern kavitet  i SpaceClaim för att skapa en solid eller ytmodell att kalkera av.

Ett exempel på en minuskropp som subtraherar material från Växellådsanslutningen, i en boolsk operation.

 

 

Håll dig uppdaterad!