NYHET! – FELIX BIOPRINTER

BIOPRINTER – Byggd för medicinskt, vetenskapligt och forskningsändamål.

Noggrann, Flexibel och högpresterande Bioprinter

Skrivaren är skapad för att kunna extrudera en stor mängd olika material, med varierande viskositet. Den är lätt att använda och att ställa in för varje forskares speciella önskemål. Hög noggrannhet och enkel sterilisering är tacksamma egenskaper. Att den dessutom har ett attraktivt pris gör inte saken sämre.Ladda ner FELIX BIO INFODownload

Läs mer om produkten här !!!

Håll dig uppdaterad!