Julledigt på r.a.p.s

jul

I mellandagarna 26-30 Dec är det begränsat med personal.

Vad som hänt det gångna året

YH -Eslöv. På Yrkeshögskolan utbildar raps studenter i att anpassa produkter och lösningar för additiv tillverkning.
En avknoppning av detta har medfört att tillsammans med IUC så kommer raps att coacha svenska företag i additiv tillverkning, vilket innebär utbildning av tex ledning och konstruktörer.

En ökning av antalet konsultuppdrag för CAD och 3D-printing har skett under året.

EnvisionTECs framgångsrika system för utskrifter i vax har tagits emot mycket väl av juvelerarbraschen.

Dental: EnvisionTEC ligger längst fram när det gäller certifiering av material för långtidsbruk. Det nya E-Dent får tex sitta inne i 50 år.

Ett ökat intresse för att få utskrivet detaljer med hög precision, detaljrikedom och ytfinish har märkts. raps egen EnvisionTec ULTRA 3SP används för detta allt oftare.

 

Väl mött nästa år.

Håll dig uppdaterad!