Julledigt på r.a.p.s

jul

I mellandagarna 26-30 Dec är det begränsat med personal.

Vad som hänt det gångna året

YH -Eslöv. På Yrkeshögskolan utbildar raps studenter i att anpassa produkter och lösningar för additiv tillverkning.
En avknoppning av detta har medfört att tillsammans med IUC så kommer raps att coacha svenska företag i additiv tillverkning, vilket innebär utbildning av tex ledning och konstruktörer.

En ökning av antalet konsultuppdrag för CAD och 3D-printing har skett under året.

EnvisionTECs framgångsrika system för utskrifter i vax har tagits emot mycket väl av juvelerarbraschen.

Dental: EnvisionTEC ligger längst fram när det gäller certifiering av material för långtidsbruk. Det nya E-Dent får tex sitta inne i 50 år.

Ett ökat intresse för att få utskrivet detaljer med hög precision, detaljrikedom och ytfinish har märkts. raps egen EnvisionTec ULTRA 3SP används för detta allt oftare.

 

Väl mött nästa år.