Solidthinkings kreativa mjukvaror skapar innovativa produkter

SolidThinking Inspire 

Låter konstruktörer, produktdesigners och arkitekter att snabbt och enkelt komma fram till en strukturellt effektiv design. Inspire är en billig men kraftfull topologioptimerare som är väldigt enkel att lära sig. Efter bara några timmars träning kan vem som helst uppnå goda resultat. Börja med att köra en simulering som tar fram formen på ditt önskade föremål och använd sedan ditt cadsystem till att designa föremålet. Dessa friformskonstruktioner är utmärkta att tillverka i additiv teknik. Lättviktning med 30-50% reduktion av vikt är vanligt.

Läs mer här.      Inspires Hemsida

SolidThinking Evolve

Är ett kraftfullt 3D CAD program som är mycket bra på organisk ytmodellering, parametrisk kontroll, historieträd och NURBS ytor/solider. Det friar konstruktören från att arbeta som i äldre tiders begränsade cad system. Evolves Hemsida.

SolidThinking Click2Cast

Snabb, enkel, noggrann och billig gjutsimulering. Kraftfull simulering som visar alla de vanligaste felkällorna till en misslyckad gjutning. Enkelt att lära sig, efter bara några timmars träning kan vem som helst uppnå goda resultat. Kan med fördel användas tillsammans med ett specialiserat simuleringssytem för att snabbt och enkelt ta fram ett högkvalitativt underlag.  Läs mer här.

 

 

 

 

 

Andra mjukvaror

ZW3D – Ett kompetent CADsystem som slår många av de dyrare programmen på fingrarna. Hybridmodellering av solider och ytor. Moduler för mekanisk bearbetning och mycket mer. Finns i flera varianter.

Capture