SolidThinking Evolve

Evolve är en mycket kompetent hybridmodellerare. Ytor, Punktmoln, solider, NURBS allt kan blandas sömklöst. Historik på allting så man kan gå tillbaka och ändra tidigt i designen.

 

 

Kraftfull inbyggd renderingsmotor.

Läs mer om EVOLVE här.

Håll dig uppdaterad!