SolidThinking Evolve

Evolve är en mycket kompetent hybridmodellerare. Ytor, Punktmoln, solider, NURBS allt kan blandas sömklöst. Historik på allting så man kan gå tillbaka och ändra tidigt i designen.

Kraftfull inbyggd renderingsmotor.

 

Läs mer om EVOLVE här.