Plastföretag utvecklar sin verksamhet via 3D-Printing.

Sematrons vd Martin Hammarberg visar ett 3d-framställt verktyg tillsammans med vakuumformad produkt i transparent polykarbonat. Till höger en klassisk uppsättning för seriell produktion med hjälp av vakuumformning: ALU-verktyg, fräsfixtur samt produkt (kåpa i transparent akryl).

Smart Innovation Projektet – IUC Syd.

Under våren har Sematron deltagit i projektet Smart innovation med 3d-printing, som arrangeras av bl a IUC Syd, Industriella Utvecklingscentra i södra Sverige. Här får regionala företag lära sig mer om innovationsprocesser och förändringsledning i tematräffar, workshops och erfarenhetsutbyte. I Smart innovation med 3d-printing har deltagande företag inbjudits till träffar med föreläsningar runt olika tillämpningar av 3d-tekniken – i produktutvecklingsprocessen, i CAD/CAM och design, i prototyptillverkning. Alla har också fått stöd av en 3d-expert för att identifiera möjliga tillämpningar i det egna företaget.

Läs mer om SEMATRONs medverkande i smart innovation 3D projektet

raps deltar i Smart innovation projektet som 3D-experter och i första omgången har Pär Nobring haft 5 träffar med föreläsningar och företagsbesök. 8 stycken företag har fått coachning riktad direkt mot deras egen verksamhet, och sematron är ett exempel på hur lyckat resultatet blivit. Pär Nobring berättar att hittills i projektet så har flera olika företag fått hjälp med bla  3D CAD, 3D Printing, Scanning, viktoptimering. Intressant är att vid besök ute på respektive företag så identifieras andra områden där 3D-teknik kan komma till god användning än bara det område som initialt diskuterades.

Sök för att delta i omgång nr två.

I oktober planeras en start med ny deltagargrupp, i projektet 3D-printing. Här kan hittas kontaktuppgifter och mer info om det nya projektet. I skrivande stund finns det mest info om det nu snart avklarade första projektet. Läs mer här.

 

Håll dig uppdaterad!