ROBOROBO – världsberömda innovativa robotbyggsatser

Pressmeddelande från RoboRobo Nordic i samarbete med r.a.p.s AB

ROBOROBO erbjuder innovativa robotbyggsatser för utbildning, hobby och
professionella användare på den nordiska marknaden.


Kunskapsintensiva framtidsbranscher använder sedan länge RoboKit för att höja kreativiteten och skapa fler lönsamma innovationer. Bli en av del av denna växande skara av framtidsinriktade innovatörer.

RoboRobo har studerat och utvecklat grundutbildningen för robotar och därigenom skapat motiv och intresse för kreativt lärande under 12 års tid. 50 Universitet, 40 högskolor och 1500 gymnasier har hittills infört RoboRobos unika utbildningskoncept. Intresset för RoboRobo ökar hela tiden. Det vetenskapliga och flexibla byggsystem för robotar som vi utvecklat inkluderar sensorer, elektronik, mekanik, och datavetenskap, detta för att kunna möta framtiden med vårt kreativa framtidskoncept.

” Daring ideas are like chessmen moved forward; they
may be beaten, but they start a winning game. ” -Goethe

” The best way to predict the future is to invent it.” -Alan Kay

Tänk smart. Bygg dina egna robotdelar.

Att bygga dina produkter “in house” är framtiden. Besök oss och lär dig hur du kan snabba upp din designprocess. Raffinera dina idéer till fulländning.

Ta din klass till framtiden, skapa och designa morgondagens produkter med våra 3D-skrivare. 3D-skrivaren är spjutspetsen som tar dig in i framtiden.

Klicka på mig för att “skriva”.