Turboladdad 3D CAD

Du som arbetar med 3D CAD till vardags sitter på en informationsskatt! Dina 3D-modeller kan användas till mycket mer än du kanske visste, t.ex. till teknisk dokumentation, samverkan och kommunikation.

XVL * är namnet på en produktfamilj från LatticeTechnology som ger dina 3D-modeller ett extra värde. Programmen utnyttjar 3D-modellen för att skapa monteringsinstruktioner och reservdelslistor, som sedan sparas i formaten PDF, Excel och HTML.

Både att skapa dokumenten och att ändra dem går avsevärt mycket snabbare med XVL än med traditionella metoder. Underlaget från 3D-modellen används direkt utan att mellanlanda i andra program, och ändringar i 3D-modellen slår omedelbart igenom i dina tekniska dokument, oavsett om de är gjorda för webben, pdf:er eller pappersutskrifter. Dina reservdelslistor blir tydligare och mer överskådliga genom att du kan kombinera sprängskisser med interaktiva 3D-vyer.

Att arbeta med stora sammanställningar och att skicka dem digitalt blir mycket enklare genom att XVL komprimerar dem så de bara blir upp till en 1 500-del av sin originalstorlek, utan att kvaliteten eller funktionaliteten påverkas.

XVL är kompatibelt med de sju vanligaste CAD-formaten, är lätt att lära och att arbeta med och kan köras på en vanlig standard PC.

Förutom allt detta kan XVL också användas till att:
Skapa en effektiv ström av rapporter som integrerar 3D data med produktinformation och metadata, hantera part- och materiallistor interaktivt, skapa illustrationer och underhållsinstruktioner, kontrollera, validera och analysera 3D produktdata mot interferenser, toleranser och frigång, få möjlighet att med kryptering dela data med underleverantörer och icke CAD-användare oavsett var de befinner sig och simulera rörelseförlopp i produktion och sammanställningsprocesser.

Läs mer om hur XVL kan turboladda dina 3D CAD-modeller.

*(eXtensible Virtual world description Language)