Utbildning

Vi uppdaterar vår hemsida just nu så återkom gärna hit för mer information.

Spar tid och pengar med additiv tillverkning.

3D-printing förändrar många branscher idag. Kort produktionstid gör att ändringar eller nya detaljer kan skapas på ett par dagar. Plastmaterial ersätter ibland metall med stor framgång, inte minst i kostnad. Topologioptimering och parts consolidation innebär att många smådelar slås ihop till en stor 3d-printad detalj som dessutom är optimerad för att endast ha material där det behövs för hållfasthetens skull. Stora vinster i mängden material som går åt för att producera detaljen och även betydligt färre reservdelar. I en del fall går det inte att tillverka samma detalj med konventionell teknik. Ett exempel på detta är invändiga kanaler med oregelbunden form för tex optimal kylning.

Ett område som visat sig ytterst lämpligt för additiv tillverkning är Fixturer, jiggar. Med en vanlig enkel trådskrivare kan man både snabbt och enkelt skapa fixturer åt detaljer i plast som är klara på en dag eller två. Varje detalj har sin egen specialgjorda fixtur och ändringar i detaljen, eller varianter av den, går lätt att implementera. Det är också lämpligt att göra mätfixturer för att se om en tillverkad detalj håller sig inom specifikationerna. Passar den i fixturen är den korrekt tillverkad.

Ny utbildning i samarbete med Olaf Diegel.

Olaf är en mycket känd person inom området additiv tillverkning. Som professor i produktutveckling på LTH i Lund har han under många år jobbat i framkant på denna nya teknologi och experimenterar ibland med helt ny sådan, se en stol utskriven i betong med en egenutvecklad skrivare.

Han lever som han lär och utvecklar på sin fritid 3D-printade gitarrer, se ett exempel här på en aluminium 3D-printad gitarr på ODD guitars.

Olaf har mångårig vana av utbildning på den absolut högsta nivån. Han är dessutom delaktig i Wholers report, “Bibeln” som kommer ut årligen och som tar upp det allra senaste i hela världen när det gäller additiv tillverkning.

Olaf har helt enkelt koll 🙂

 

Utbildning för beslutsfattare, inköpare, företagsledning.

En endags utbildning som fokuserar på var vinsterna är med additiv tillverkning. Hur kan man identifiera och beräkna tidsvinster, materialvinster och systemvinster. Utbildningen går igenom och förklarar grundläggande skillnader i utskriftsteknik,  dvs för och nackdelar med olika metoder. Därefter övergår det till att handla om olika metoder att spara tid och material genom att gå igenom hur additiv teknik kan integrera form och funktion i en och samma operation. Det är väldigt påtagligt att effekterna av att slå samman många smådelar till en stor detalj ger effekter på många olika ställen. Som tex lager/reservdelar, materialåtgång, tillverkningstid osv.

 

 

 

r.a.p.s AB är ett företag som verkar inom hela 3D-Teknikområdet sedan många år tillbaka. Vår unika kompetens kommer av att vi även använder tekniken själv, både som konstruktörer och utskrifter. Vi kan helt enkelt hela kedjan från ide till färdig detalj. Vi kan erbjuda utbildningar, kurser eller workshops inom flera olika områden. Vi har också blivit ansvariga för en YH-utbildning på 200 poäng, i Eslöv, för att bli 3D-Printerspecialist.

 

Utbildning / Workshops

Vi kan utbilda er i olika ämnen som alla har med Additiv tillverkning (AT) att göra. Det kan vara en skräddarsydd utbildning för just er eller en kortare workshop hos oss. Exempel på områden som kan beröras:

CAD

 • CATIA V5 Grundkurs
 • CATIA V5 Advanced Surface Modelling.
 • Autodesk Fusion 360 grundkurs
 • Demo av ZW3D
 • Design för print:
  • FDM, enklare trådskrivare.
  • DLP, High End Fotopolymer.
  • Metall
  • Parts Consolidation.

Topologioptimering

Solidthinking har en designsvit med Evolve och Inspire som automtiskt beräknar en optimal geometri utifrån de laster som belastar ett objekt. Spar vikt med bibehållen styrka. Demonstration av programmen kan utföras. Läs mer här.

Scanning och reverse engineering

Skanning. Kan användas på många olika sätt. Som mätmetod, reverse engineering, input till annan konstruktion. Skanning med inriktning mot 3D-Printing ingår i YH-utbildningen.

3D-Printing, maskiner.

Introduktion eller fördjupning till olika typer av 3D-Printers. Fördelar/ Nackdelar. Skötsel. Efterbearbetning mm Prata med oss om vilken typ av skrivare som passar er bäst.

Workshop

Kom på en workshop som ger rådgivning om hur ni kan lyfta just er egen verksamhet med additiv teknik. Vi tittar på hur ni gör idag och ger förslag på hur ni kan jobba i morgon.

Mjukvaror.

Idag finns det en allt mer tilltagande mängd mjukvaror. Alla har sina styrkor och svagheter och numera krävs att man kan handskas med flera olika program i ett och samma projekt. Vi kan ge grundläggande kunskaper i vilka program som är lämpliga att använda.

SmartInnovation med IUC Syd.

Få Coachning av 3D-experter och affärsutvecklare till starkt reducerat pris. Via RegionSkåne/ IUC Syd  kan företag få stor hjälp att utveckla sin verksamhet med ny teknik. Läs mer här.

YH-Utbildningen i Eslöv, 3D-Printerspecialist.

Köp en eller flera enstaka kurser i denna utbildnnig som är helt fokuserad på additiv tilverkning. Läs mer här.

Kontakta oss för en diskussion om era behov av utbildning.

Vi skräddarsyr ett paket åt er. Det kan vara från några timmar till en längre period.

 

 

Håll dig uppdaterad!