Utbildning

Utbildning / Workshops

r.a.p.s AB är ett företag som verkar inom hela 3D-Teknikområdet. Vi kan erbjuda utbildningar, kurser eller workshops inom flera olika områden. Vi har också blivit ansvariga för en YH-utbildning på 200 poäng, i Eslöv, för att bli 3D-Printerspecialist. Till denna utbildning som beskrivs mer nedan, går det att köpa enstaka kurser.

Utbildning / Workshops

Vi kan utbilda er i olika ämnen som alla har med Additiv tillverkning (AT) att göra. Det kan vara en skräddarsydd utbildning för just er eller en kortare workshop hos oss. Exempel på områden som kan beröras:

  • CAD. Introduktion i digital konstruktion. Om man är helt grön på CAD. Vi kan flera olika mjukvaror. Catia, ZW3D, Fusion360 etc.
  • CAD. Design för Additiv tillverkning. Hur tänka? Designregler mm. Om man redan har grundläggande kunskaper och vill veta hur man skapar detaljer som lämpar sig för 3D-Print. Vi kan metallprinting och hur man designar för metallprinting.
  • Maskiner. Introduktion till olika typer av 3D-Printers. Fördelar/ Nackdelar. Skötsel. Efterbearbetning mm
  • Mjukvaror. Idag finns det en allt mer tilltagande mängd mjukvaror. Alla har sina styrkor och svagheter och numera krävs att man kan handskas med flera olika program i ett och samma projekt. Vi kan ge grundläggande kunskaper i vilka program som är lämpliga att använda.
  • Optimeringsmjukvaror. Låt datorn räkna fram en helt ny geometri som är lättare eller starkare.
  • Skanning. Kan användas på många olika sätt. Som mätmetod, reverse engineering, input till annan konstruktion. Skanning med inriktning mot 3D-Printing ingår i YH-utbildningen.

YH-Utbildningen i Eslöv, 3D-Printerspecialist.

Köp en eller flera enstaka kurser i denna utbildnnig som är helt fokuserad på additiv tilverkning. Läs mer här.

Kontakta oss för en diskussion om era behov av utbildning.

Vi skräddarsyr ett paket åt er. Det kan vara från några timmar till en längre period.