Bioplotter

Med över 20 års erfarenhet är den världsledande inom bioprintning. ”Bioplottern” är för forskning inom det medicinska området till de som vill leda och förbättra utvecklingen av den. Den har en extremt hög kvalitet och är noggrann med en repeterbarhet ner till 1 µm i X-Y. Där finns hundratals forskningsartiklar gjorda och är den mest erfarna bioprintern på marknaden, trots det sker där ständigt förbättringar för att den ska fortsatt ligga i framkant.

 

Kategori:
Rulla till toppen