Konstruktion

Skanna/Mäta – Konstruera – Tillverka.

Vi har många års erfarenhet av konstruktion till industrin.

banner-skt-2-2100150                        Mätning        —————–>         Konstruktion        ——————–>         Tillverkning

 

CAD-modellering och avancerad prototypframställning är en självklarhet i vår utvecklingsprocess. Raps kan medverka i alla steg mellan idé och färdig produkt. 

Skiftande behov ger skiftande lösningar.

Våra skickliga konstruktörer tar sig an alla uppdrag och tillsammans med dig som kund kommer vi gemensamt fram till hur ert problem skall lösas. Utvecklingen inom 3D-utskrifter går rasande snabbt och nya material/metoder förändrar sättet att tillverka föremål på. Fråga oss gärna om vad vi kan göra för er verksamhet. Raps har i många år arbetat med företag i såväl stora som små projekt. Se en del av våra kunder här

Optimering av 3D-modellens form

inspire_2014_spring-5148076

Spar tid, vikt och material med en unik programvara som själv optimerar ett föremåls form utifrån givna parametrar. Material, maxvolym och laster är några sådana parametrar. Efter att mjukvaran har skapat en optimal form kan föremålet hållfasthetsberäknas eller ges sin slutgiltiga nya form i ett traditionellt CAD-program.

raps kan både hjälpa er att utföra denna typen av optimisering av era modeller och att ta fram den färdiga produkten. Har ni återkommande behov av formoptimisering kan det vara bäst att använda programmet själv. Läs mer om SolidThinking Inspire här.
 
 
 
 
 
 

Skanning / Mätning

handyscan3d-250x210-7502532

 

Raps kan hjälpa till med skanning av föremål och att kontrollera eller reparera skannade data.

Användningsområdena för 3D-skanning växer hela tiden och så gör även antalet 3D-skannrar på marknaden.

3D-skanning används i synnerhet av två huvudsakliga näringar: mätningar/reverse engineering samt referensskanningar. Om man utgår från en CAD-konstruerad fil och tillverkar ett föremål så kan skanning och efterföljande analys visa hur bra CAD-fil och föremål överensstämmer. Vissa skannrar kan lägga till färgdata ovanpå den skannade ytan, så att resultatet blir som ett 3-dimensionellt foto.

 

 

Tillverkningpropeller-aeronautic-250x166-9684867

Design har varit digital länge. Steget därefter, har däremot varit högst konventionellt. Skärande bearbetning, gjutning, plåtbockning mm. Men idag kan hela processen göras digital. Beroende på de krav som ställs på den färdiga produkten så kan hela biten eller delar därav tillverkas digitalt. Man kan till exempel skriva ut  i vaxliknande material och direkt gjuta av detta i en gipsform. Läs mer om vaxgjutning i metall här. ”Färdigbockade” plåtdetaljer går att skriva ut i ett stycke. Möjligheterna är många och endast fantasin sätter gränserna om vad man kan ha denna teknik till. I en del fall så går det inte att tillverka detaljer på konventionellt sätt men det är däremot möjligt att printa dem i ett stycke. Läs mer om metallprinting

Läs om hur HYPRO revulotionerade sin produktutveckling genom att skapa prototypgjutformar i epoxi.

Processen: Från Idé till Produkt.

skt_processbeskrivning-6787363

Ovan ser du en schematisk beskrivning av hur vi jobbar i projekt. Du som kund har alltid god insyn i hur projektet löper.

 

Vi har kännedom om CAD-system som: Inventor, Solid Works, ProE, Catia V5 och NX (UG). Se vilka kunder vi har jobbat med: Referenser/Partners

Rulla till toppen