Additiv tillverkning - teknik och konstruktion (3D-printingspecialist).

Ansök till höstterminen 2024!

I samarbete med Yrkeshögskolan Halmstad driver vi YH-utbildningen Additiv tillverkning – teknik och konstruktion (3D-printingspecialist). 

Så här ansöker du

Från idé till färdig produkt

Under utbildningen får du kompetensen som du behöver för att gå från idé till färdig produkt, från CAD till tillverkning. Du får kompetens att arbeta med hela 3D-printprocessen genom att använda modern teknik för att bygga kunskap, förbereda, bereda och utföra 3D-printing samt efterbearbetning. Du får också kunskaper inom produktionsoptimering, 3D-scanning, underhåll och omvärldsbevakning.

Additiv tillverkning - teknik och konstruktion, 3D-printingspecialist

R.a.p.s i samarbete med Yrkeshögskolan Halmstad.

Utbildningen ska ge kunskap om hela 3D-printingprocessen, från CAD till tillverkning och efterbearbetning.

R.a.p.s har drivit YH-utbildningen 3D-printingspecialist i Eslöv i många år och har därmed lång erfarenhet av undervisning inom området. Det har blivit åtta utbildningsomgångar genom åren, såväl i Eslöv som på Campus Värnamo.

Vi ser att additiv tillverkning har stor framtidspåverkan inom flertalet branscher såsom medicinteknik, ortopedi, dentalteknik, tillverkning och industriell produktion med inriktning på specialanpassade implantat, ortroser, prototyptillverkning och som komplement i den industriella produktionen med avseende på att producera reservdelar ’on demand’.

Då utbildningen bygger på kunskap inom teknik, tillverkning och industriell produktion är det en god förutsättning för studenten att vara insatt i något av områdena.

Upplägg

Yrkesområden

Additiv tillverkning återfinns i en rad olika branscher som idag har tagit till sig tekniken, till exempel inom fordon, flyg, verkstad, plast- och gummi, verktygstillverkning, gjuteridesign och livsmedelsindustri. Den används dessutom inom medicin- och dentalbranschen. Andra områden där 3D-teknik kan komma till användning är exempelvis arkitektur, kultur och utbildning.

Yrkesrollen

Ett exempel på en efterfrågad yrkesroll inom branschen är servicetekniker, med inriktning additiv tillverkning. Till arbetsuppgifterna hör förebyggande underhåll, kalibreringar och reparationer på 3D-skrivarna. Ett annat exempel på en efterfrågad yrkesroll är konstruktör, med inriktning additiv tillverkning. Typiska arbetsuppgifter är konstruktionsdesign, optimering, materialval samt förberedelser för print.

Ytterligare yrkesroller:

  • 3D-printingspecialist
  • Designer med specialistkompetens inom 3D-printing
  • Konstruktör med specialistkompetens inom 3D-printing
  • Operatör, servicetekniker, mekaniker med specialistkompetens inom 3D-printing
  • Produktionsutvecklare med specialistkompetens inom 3D-printing
  • Produktutvecklare med specialistkompetens inom 3D-printing

Utbildningens upplägg

Utbildningen är tre terminer lång och genomförs på deltid (75 %), med cirka åtta veckors uppehåll under sommaren. Undervisningen består av lärarledda fysiska träffar vid åtta till tio tillfällen (varje träff ligger över två dagar), lärarledd undervisning via Teams (ett till tre tillfällen i veckan), lärarledd handledning i grupp – eller enskilt – beroende på kurs och kursmoment (ett till tre tillfällen i veckan), samt grupparbeten. 

Vid de fysiska träffarna – som huvudsakligen genomförs i Halmstad men även kommer att ske i Landskrona – består innehållet av såväl lärarledda lektioner som gruppövningar, diskussioner, laborationer och examination av praktiska kursmoment. Mellan träffarna bedriver den studerande självstudier där litteraturstudier varvas med praktiska moment, inlämningsuppgifter och examination.

Undervisningen bedrivs på svenska, men litteratur, artiklar och bruksanvisningar på engelska ingår i den obligatoriska kurslitteraturen.

Snabbfakta

Studieort vid lärarledda träffar

Halmstad, Landskrona

Ekonomi

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Behörighet

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET
Den som har gymnasieexamen eller lägst 2250 godkända poäng.

Utöver grundläggande behörighet önskar vi två års yrkeserfarenhet med minsta omfattning halvtid.

Typ av yrkeserfarenhet

En eller flera utav följande:
• Teknik
• Tillverkning
• Industriell produktion
• Medicin, ortopedi, dental teknik
• Produktutveckling
• 3D-CAD

Ansökan

Ansökan öppnar 1 mars 2024.
Ansök på Yrkeshögskolan Halmstads hemsida 

Dator

Vissa mjukvaror i utbildningen behöver en dator med hög prestanda. Utbildningsanordnaren tillhandahåller alternativ vid behov.

3D-printer

Utbildningsanordnaren lånar ut en 3D-printer samt tillförande material (filament) till varje studerande under utbildningstiden.

Praktik (LIA)

I utbildningen ingår tolv veckors praktik (LIA) i arbetslivet. Du har stor frihet att välja LIA-plats, till exempel på din hemort.

Kursinformation

Mer info och kursinnehåll

För mer information och kursinnehåll vänligen läs mer här.

Intresseanmälan

Rulla till toppen