Publisher3D

Publisher3D

en_publisher3d_arrow-6037994

Med Publisher3D kan du skapa bilder av hög kvalitet, 3D PDF-dokument och animationer från dina 3D-modeller. Använd din ursprungliga 3D CAD-data för att skapa 3D-vyer och lägg sedan till markeringar och ballonger innan publicering.

Illustrationer kan publiceras i flera olika standardformat, så att användarna kan dra nytta av ”Create once – Publish many” och för att eliminera många hinder för att leverera filer till tryck, webb och interaktiva medier. Publisher3D kan också publicera interaktiva mallbaserade 3D ​​PDF-filer för enkel kommunikation med interaktiva 3D.

Publisher3D Professionell lägger till funktioner som hjälper hanterring av tekniska illustrations projekt, typiska för tillverkande företag. Genom att direkt använda 3D för att skapa tekniska illustrationer, kan många tråkiga steg i processen elimineras, och eftersom Publisher3D Professional innehåller en komplett uppsättning 3D-verktyg, kan många illustrationsavdelningar utnyttja 3D utan de höga kostnader för underhåll av dyra 3D CAD-program.

Med Publisher3D Professional kan många uppgifter automatiseras vilket resulterar i betydande ”time-to-market” förbättringar. Även när 3D CAD-ritningar ändras, kan alla illustrationer uppdateras automatiskt.

Rulla till toppen