Share3D PDF

Share3D PDF

share3d_pdf_box-9892286

Share3D PDF är ett lättanvänt program för att skapa PDF-filer med inbäddade 3D-modeller. 3D PDF-filer som skapats med Share3D kan sedan ses i fritt tillgängliga Adobe Reader. Inga plug-ins till läsaren behövs för att rotering och panorering ska fungera med det intregerade 3D-objektet som finns i den resulterande 3D ​​PDF-filen.

Rulla till toppen