FlowMotion

FlowMotion   fm_logo_letter-250x150-3907751

Ofta krävs det en andra titt för att räkna ut att flödesdynamik är den vetenskapliga grunden för nästan alla tekniska processer eller produkter. Flödessimuleringar beskriver inte bara rörelsen hos gas och vätska, utan även varje värme och massöverföring. Sedan 1996 har FlowMotion utrett, analyserat, konsulterat och guidat våra kunder till att göra sin process och produktutveckling mindre tid och kostnads krävande. Där en rörlig vätska eller gas kan hittas, har och kommer FlowMotion att hitta en lösning för de utmaningar som våra kunder står inför. Längst ner på sidan så hittar ni exempel på lösningar som används av kunder runt om i Europa.

Vad är CFD?
Primärt verktyg i vårt dagliga arbete är flödessimuleringar, (CFD Computational Fluid Dynamics). Med hjälp av CFD kan rörelsen av gas och vätska simuleras, inklusive värmeöverföring genom konvektion, ledning och termisk strålning. CFD har först använts inom flygtekniken på 1960-talet. På grund av fördelarna med att utreda strömmar innan den första prototypen faktiskt byggts har CFD blivit en beprövad teknik i nästan alla tekniska branscher, t.ex. fordons-, sjöfart, elproduktion, R & VVS, livsmedelsteknik och många fler. CFD beräkning kan delas in i 3 steg.

För processering:
– Bygga upp en 2D-eller 3D-modell i en CAD-miljö
– Generering av ett beräkningsnät
– Förskrivning av de numeriska metoderna och randvillkoren

Matematisk problemlösning:
– Numerisk lösning för uppsättningen av ekvationer som beskriver fluidflöde
– Beroende på geometrin och numerisk metod kan beräkningstiden variera från timmar till veckor

Efter processering:
– Generera siffror och diagram från rådata
– Validera resultaten
– Extrahera kunskaper och slutsatser från ritningar

Som att spela piano, där pianisten gör musiken, inte pianot.

Generering av värdefull rådgivning från CFD-resultat kräver skickliga användare med expertis inom fluiddynamik, matematik, numeriska metoder och sist men inte minst känsla för fysiska fenomen.
Detta måste beaktas när man letar efter en bra konsult inom fluiddynamik och värmeöverföring.

nice-figures-flow-along-a-seal-with-a-transmitter-in-its-head-150x150-2754159nice-figures-cooling-tower-plume-150x150-1443973

 

Referenser/case

Stultz: Luftflöde till serverrum som sparar pengar
Luftflödes och värmeberäkningar i planeringsstadiet för ett serverrum sparar dyra pengar
då man slipper experimentera sig fram till bästa konfiguration.
Läs mer: (pdf öppnas) STULZ

 

Vekoma: Luftmotstånd som inte stoppar dig
Hängande under eller sittande ovanpå så blir man utsatt för luftmotståndet i en berg&dal-bana.
För att inte ”tåget” ska fastna i en uppförsbacke så krävs det luftströmningsstudier vid utformningen av ”tågen” så att farten blir så hög som möjligt.
Läs mer: (pdf öppnas) VEKOMA

 

Dahlman: Ventilationssystemet för en gasturbininneslutning
Utformningen av ventilationssystemet för en gasturbininneslutning är mycket komplex. Mängden termisk energi kan i vissa gasturbiner överskrida 1MW. Genom att analysera distributionen av värme och läckande gas så kan man bygga inneslutningen så att den uppfyller alla krav med en gång.
Läs mer: (pdf öppnas) DAHLMAN

 

Fina: Oljebrännare utan stopp
På olika ställen i Belgien produceras enorma mängder vattenånga med hjälp av oljebrännare. För att brännarna ska fungera på ett effektivt sätt så krävs det att rätt mängd luft når brännaren. Efter att ha analyserat luftintagsflödet så kunde man optimera inställningarna för hur mycket luft som släpptes in i brännaren vid olika tidpunkter i förbränningsfasen.
Läs mer: (pdf öppnas) FINA

 

GNB: Säkerställande av kärnbränsle
Vid transport av använt kärnbränsle uppstår det alltid vissa bekymmer. Då kärnbränslet fortfarande producerar stora mängder värme så måste denna avledas för att inte skada inkapslingen. Genom att simulera luftflödet genom transporthöljet så kunde man använda de numeriska resultaten för vidare utformning av transporthöljet.
Läs mer: (pdf öppnas) GNB

 

Infraspeed: Förhindrande av isproppar i tunnel
Varje gång ett tåg passerar en tunnel så kommer det att uppstå ett vinddrag genom tunneln vilket sänker medeltemperaturen i tunneln då det är kallt ute. Då temperaturen i tunneln sjunker så ökar också risken för isproppar i tunnelns trycksatta sprinklersystem, vilket skulle kunna få katastrofala följder vid en olycka. Om tilluftsflödet kan simuleras så kan även den nya medeltemperaturen beräknas och isoleringen på sprinklerrören anpassas till detta.
Läs mer: (pdf öppnas) INFRASPEED

 

Food Technology Noord-Oost Nederland B.V: Ojämnt tryck på djurmat
När man producerar djurmat så passerar den nästan alltid genom en extruderingsmaskin.
För att det ska bli en jämn kvallitet på maten så är det viktigt att det alltid är samma tryck i extruderingsmaskinen, vilket kan vara problematiskt då man arbetar med animaliska produkter.
Genom datorberäkningar där man tar hänsyn till den stora variationen på viskositeten för maten så kan man räkna ut ett medelvärde för flödeshastigheten och trycket hos maskinen.
Läs mer: (pdf öppnas) Food Technology Noord-Oost Nederland B.V

 

Silicanova: Beräkningar för konstgräsplan som besparade tid och pengar
Genom att rengöra en konstgräsplan istället för att byta den så sparar ägaren mycket pengar. Vid datorsimuleringar av flödet i maskinen som används för att rengöra gräset så kan man upptäcka komponenter som gör flödet ineffektivt. Genom att omarbeta dessa delar så kan man bygga ut systemet utan att byta till en större kompressor, vilket sparar både tid och pengar.
Läs mer: (pdf öppnas) SILICANOVA

Rulla till toppen