Konstruktion mer info

Skanning.

Handlar i huvudsak om att mäta eller att ”kopiera” ett föremål (reverse engineering). Vid mätning skannar man föremålet och jämför sedan skanningsdata med ursprungsfilen från CAD. Programvaror som jämför de två filerna visar tydligt var skillnaderna finns. Med en bra skanner är noggrannheten stor.

Vid reverse engineering, skannar man av ett befintligt föremål och får fram  ett punktmoln. Det kan bli små misstag i skanningen och då behöver man reparera eller ändra i data. I programvaran kan man lappa igen hål, förändra ytor och geometrier och se till så att det skannade föremålet blir till en så bra fil som möjligt. Det här är ett hantverk där man använder olika verktyg för att arbeta med råfilen från skannern. När man är nöjd sparar man filen i ett lämpligt format. Nu kan filen tas in i ett vanligt CAD-program eller kanske rent av skrivas ut i en 3D skrivare.

Vill du få någonting skannat?

Om du vill ha en produkt 3D-skannad, oavsett typ, erbjuder vi skanning med våra professionella 3D-skannrar och vår expertis. Vi erbjuder flera olika teknologier för detta ändamål. Är detta intressant kontakta oss för att få en offert.

Konstruktion.

Vi kan ta er ide från skiss till färdig produkt. Våra konstruktörer har kompetens i flera vanliga CAD-program. Catia och Solidworks till exempel. Har ni mycket att göra och behöver ”kapa topparna” kan vi rycka in och erbjuda extra konstruktionskraft.

Vi tar gärna emot ert konstruktionsuppdrag och skapar de 3D-filer, ritningar eller färdiga produkter ni behöver. Om det är en fysisk produkt som efterfrågas så kan vi skriva ut den. Kanske är det en hybrid, där vissa delar printas och andra tillverkas konventionellt. Lösningarna och möjligheterna är många.

Exempel på lösningar där 3D-teknik förändrat produktutvecklingen.

3dprintcasting-150x150-6707511CASE – Vaxgjutning i metall. Renishaw UK. En 3D-skrivare skriver ut en vaxmodell direkt som sedan kan gjutas av på vanligt sätt. Precisionen och noggrannheten i utskrifterna är mycket hög – 50 micrometer.

 

 

 

 

3d-printed-hypro-150x150-1532599CASE – Hypro Spridarmunstycken. Påfrestningarna på munstyckena är mycket höga, därför måste tester göras i rätt produktionsmaterial. Man skapade i stället prototyp-gjutformar i Epoxi som kunde gjuta fram småserier av testdelar till munstyckena.

 

 

 

 

Tillverkning.

raps har en del egna 3D-skrivare och i samband med att vi utför ert konstruktionsuppdrag kan vi skriva ut delar eller prototyper. Skulle det behövas utskrifter som kräver en annan typ av maskin än den vi förfogar över internt så har vi många partners som kan hjälpa oss med utskriften. Det kan gälla metallprinting, stora föremål, vaxavgjutning eller dylikt.

Även tillverkning av traditionell karaktär går att ordna. Om möjligt låter vi lokala firmor hjälpa oss med sådana uppdrag. Saknas kompetensen lokalt letar vi upp någon som har den.

 

Rulla till toppen