Teknikinformation

Teknikinformation

Inom teknikinformation tar vi ett helhetsansvar för framställning av tekniska dokument som är tekniskt korrekta, användaranpassade och levererade i format specificerat av kunden. Genom våra teknikinformatörers specialistkompetens och erfarenhet säkerställer vi en hög kvalitet på våra jobb. Hela processen sker alltid i nära samråd med våra kunder.


Med hjälp av de senaste standarderna och applikationerna inom området skapar vi kundanpassade dokument så som:

  • Operatörs-/ förarmanualer
  • Användarmanualer
  • Servicemanualer
  • Montageinstruktioner
  • Utbildningsmaterial
  • El manualer
  • Reservdelskataloger
  • Etc.

Dokumenten kan produceras som enbart digitala eller både digitala och tryckta

Dynamiska digitala interaktiva manualer
Med hjälp av de senaste teknikinformationsapplikationerna på marknaden kan vi producera dynamiska digitala dokument så som 3D animerade montageinstruktioner, serviceinstruktioner etc .
Vi kan även erbjuda våra kunder att via kundens PDM link automatiskt producera dynamiska digitala reservdelskataloger inkluderande 3D animationer.
Dokumenten presenteras antingen med webbaserad klient eller integreras i andra lösningar.

Produktion av utbildningsmaterial
Lättförståeligt och slutanvändaranpassat material i digital- eller tryckt form.

Samarbetsmodeller 
Partnerskap: Ett långsiktigt åtagande från båda sidor. r.a.p.s åtar sig att producera kundens dokumentation enlig överenskommet avtal. I nära samarbete med kunden tar vi fram ett samarbetsavtal som skapar värde för båda parter.
Konsultuppdrag: Produktion av manualer eller utbildningsmaterial enligt överenskommelse. Hjälper till att täcka behov vid toppar i beläggningen på ordinarie personal med kort varsel. Vi jobbar med differentierad prissättning för att få optimal prisbild i förhållande till uppdraget.
Outsourcing: r.a.p.s tar helhetsansvar för kundens dokumentation.

Referenser/Partners

Rulla till toppen